News JBL

บริการ ตัดตะแกรงสแตนเลส รูปแบบต่างๆ

ยินดีให้บริการ ตัด ปั้ม ตะแกรงสแตนเลส ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถตัด เป็นรูปทรงแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า งานรวดเร็วปราณีต ตามมาตราฐานสากล พร้อมจัดส่งด้วยความรวดเร็ว ทั่วประเทศ

JBL PRODUCTS Co., Ltd

เรามีความเป็นมืออาชีพด้านบริการ และมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Hotline : 084-919 6694 , 02-157 0183-4
: jblproduct / : washiwiremesh