About JBL

บริษัท เจบีแอล โปรดักส์ จำกัด

เป็นบริษัทนำเข้าและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายในประเทศ ด้วยประสบการณ์จากการเป็นตัวแทนขายสินค้าอุตสาหกรรมมานาน เราจึงเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ และราคาเหมาะสมตามจริง เราจึงมีนโยบายในการคัดเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพสูงตามหลักมาตรฐานสากลจากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง สินค้าของเราจึงเป็นที่ยอมรับของกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

ความตั้งใจของเรา

บริษัทเรายืนยันที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ข้อมูลและบริการให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ เรามุ๋งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีเลิศ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงวัสดุที่ใช้กับเครื่องจักร จากต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับกลุ่มโรงงานและผู้ผลิตต่างๆ เราจึงมีความยินดีที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้า

JBL PRODUCTS Co., Ltd

เรามีความเป็นมืออาชีพด้านบริการ และมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Hotline : 084-919 6694 , 02-157 0183-4
: jblproduct / : washiwiremesh